Lubuskie Forum Samopomoc Pomaga

Lubuskie Forum Samopomoc Pomaga będzie jednodniowym wydarzeniem poświęconym podnoszeniu świadomości na temat samopomocowych form psychologicznego i emocjonalnego wsparcia dla osób starszych w województwie Lubuskim.

Forum będzie miało charakter otwarty i uczestniczyć w nim będą mogli wszyscy zainteresowani. Podczas całego dnia spotkań przeprowadzone zostaną wykłady, warsztaty i spotkania ze specjalistami, na których uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o różnych formach samopomocy, ich organizacji oraz efektach. Na powyższe wydarzenie zaproszeni zostaną również przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich oraz lokalne i regionalne media w celu zwrócenia uwagi na narastającą potrzebę zapewnienia rosnącej grupie społecznej, jaką są seniorzy, odpowiedniego wsparcia psychologicznego i emocjonalnego .

Data organizacji Forum oraz jego szczegółowy harmonogram udostępnione zostaną wkrótce.