Idea

Samopomoc Pomaga to projekt, którego celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat braku wsparcia emocjonalnego i psychologicznego dla osób starszych w Polsce.

Seniorzy zmagają się z wieloma problemami natury fizycznej i psychicznej. W okresie senioralnym człowiek zmaga się z powolną utratą sprawności fizycznej i narastającymi problemami zdrowotnymi. Narażony jest na co raz większą dyskryminację i samotność. Może mieć trudności z przystosowaniem się do szybko zmieniającego się współczesnego świata i utrzymywania kontaktów z młodszymi pokoleniami. Zmaga się z powolną utratą najbliższych (małżonków, przyjaciół), żałobami, dokonuje bilansu własnego życia i sam psychologicznie rozmyśla o swojej śmierci.  Te wszystkie kryzysy i problemy wieku starczego wymagają wsparcia emocjonalnego i psychologicznego, którego seniorzy są pozbawieni. Osób starszych nie stać na prywatne wizyty psychologiczne a mimo dużej oferty usług aktywizujących seniorów niewiele jest projektów oferujących profesjonalne, emocjonalne i psychologiczne wsparcie dla tej grupy społecznej.  Z tego powodu bardzo często samotnie muszą stawiać czoła uczuciom samotności, porzucenia, strachu, odizolowania, nostalgii itp.  Człowiek w naturalny sposób do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje rozmowy, akceptacji, zrozumienia i wsparcia w trudnych chwilach.  Zapewnienie indywidualnej pomocy psychologicznej wszystkim seniorom jest trudnym zadaniem jednak rozwiązaniem stosowanym na całym świeci dla różnych grup potrzebujących wsparcia psychologicznego (osób uzależnionych, chorych,  w żałobie, dyskryminowanych, mniejszościowych itp.) są grupy samopomocowe oraz inne formy samopomocy organizowane dla środowisk potrzebujących wsparcia.

Celem projektu Samopomoc Pomaga jest tworzenie ruchu wspierającego organizacje samopomocy wśród seniorów. W ramach projektu przeprowadzimy ogólnowojewódzką kampanię, której celem będzie podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problemów osób starszych i potrzeby zapewnienia im emocjonalnego i psychologicznego wsparcia. Zorganizowane zostanie również Forum Samopomoc Pomaga na którym specjaliści przedstawiać będą różne formy samopomocy, które seniorzy będą mogli wykorzystywać w swoim środowisku lokalnym. Zestaw materiałów dotyczących różnych form samopomocy zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej by osoby zainteresowane mogły wykorzystać je do pomocy seniorom w ich środowisku lokalnym.

Seniorzy to niezwykle różnorodna grupa społeczna, która z roku na rok jest coraz większa. Uważamy, że należy zapewnić jej odpowiednie wsparcie emocjonalne i psychologiczne, które rozładuje ich stres, da ujście negatywnym i ciążącym emocjom  oraz zapewni rozmowę i wsparcie, których każdy potrzebuje by prowadzić zdrowe i satysfakcjonujące życie. Krokiem w budowaniu takiego wsparcia jest realizowana przez nas inicjatywa, którą mamy nadzieję kontynuować również po zakończeniu projektu Samopomoc Pomaga.